2024

Lithuania

Contents of 3:

Už federalinę Europą, kuri veikia ir saugo

BŪTINYBĘ SKUBIAI REFORMUOTI GALIOJANČIAS SUTARTIS.

2024 m. Europos Parlamento rinkimai | Pažadas kandidatams į Europos Parlamentą

Šie Europos Parlamento rinkimai bus nepaprastai svarbūs Europos Sąjungai ir jos piliečiams. Ant kortos pastatyta vienijimosi proceso kryptis, taigi ir mūsų ateitis.

Dauguma Europos vyriausybių ir visos demokratinės politinės jėgos sutinka, kad mums skubiai reikia tapti pajėgiais efektyviai veikti vieningai Europos lygmeniu: prieš imperinių jėgų sugrįžimą, kad galėtume būti įtakingi ir daryti įtaką tarptautinėje arenoje bei užtikrinti savo saugumą, spręsti klimato kaitos, karų, mūsų ekonomikos konkurencingumo, finansinio nestabilumo ir masinių migracijos srautų iššūkius.

Tuo pat metu, norint sukurti šį gebėjimą veiksmingai veikti Europos lygmeniu, reikia esminių Europos Sąjungos reformų: susijusių su sprendimų priėmimo sistema, biudžetu, kompetencija, Europos Parlamento įgaliojimais, Europos Komisijos vaidmeniu ir mokymu, taip pat siekiant ištaisyti dabartinį disbalansą tarpvyriausybinių instancijų, kurios neleidžia atsirasti bendram interesui, naudai. Europos politikos kokybės šuolis, mūsų laisvės ir teisinės valstybės gynimas, mūsų demokratijos stiprumas priklauso nuo šios dabartinės Europos politinės ir institucinės sistemos peržiūros.

The outgoing European Parliament, in continuity with the Conference on the Future of Europe (in which the representatives of the Citizens, in agreement with the representatives of the European and national institutions, had identified a series of improvements and reforms needed to make Europe more capable of action and more democratic), approved a Report on the reform of the Treaties on 22 November, which is now in the hands of the governments - who should decide by a simple majority in the European Council to launch the process of the Convention provided for by the Treaties for reforms. This is the only concrete and effective proposal capable of creating all those European instruments that the governments themselves claim, but then refuse to build. A proposal that the new enlargement makes all the more cogent, given that there is unanimous agreement in Europe on the need to proceed in parallel with enlargement and institutional and political deepening.

Within this framework, the next European Parliament will have to pick up the baton of the outgoing Assembly and commit itself to keeping alive the claim of a Convention as an instrument to open the debate on the reform of the Treaties.

As a candidate for the European Parliament I therefore declare that I strongly support

  • būtinybę suteikti Europos Sąjungai kompetenciją, savarankiškus išteklius ir atitinkamus įgaliojimus (pradedant biudžetiniais įgaliojimais), kad ji galėtų įgyvendinti bendrą politiką, būtiną saugumui, teisinei valstybei, socialiniam tvarumui, susijusiam su neišvengiamais ekologiniais ir skaitmeniniais perėjimais, ginti ir Europos piliečiams užtikrinti pažangią ateitį
  • the overcoming of unanimity and the right of veto through the extension of the ordinary legislative procedure (implying the strengthening of the European Parliament and the European Commission)
  • kad tai reikia padaryti pradedant Konventą, kad būtų tęsiamas kadenciją baigiančio Europos Parlamento raginimas reformuoti Sutartis.

Taip pat pareiškiu, kad, jei būsiu išrinktas, norėčiau dalyvauti Spinelli grupės, kuri kadenciją baigiančioje kadencijoje skatino politines diskusijas dėl pajėgesnės ir demokratiškesnės Europos kūrimo ir pasiūlymų dėl Sutarčių reformos rengimo, veikloje.

Vieta, data ir parašas

Candidates supporting the pledge

  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE
  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE
  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE
  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE
  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE
  • Name, National Party, Family Party, Region  LINK TO THEIR SOCIAL PAGE

DOWNLOAD THE LIST PDF

WATCH THE LIST 

The European federalists' campaign in Lithuania during EE2024

crossarrow-up