2024

Hungary

Contents of 3:

Egy olyan föderális Európa érdekében, amely cselekszik és megvéd

A JELENLEGI SZERZŐDÉSEK REFORMJÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS SÜRGŐSSÉGE

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2024 | Nyilatkozat az európai parlamenti képviselőjelöltek számára

az európai parlamenti választások rendkívüli jelentőséggel bírnak az Európai Unió és polgárai számára. Az integrációs folyamat iránya, és ezáltal a közös jövőnk a tét.

A legtöbb európai kormány és minden demokratikus politikai erő egyetért abban, hogy sürgősen képessé kell válnunk arra, hogy európai szinten egységesen és hatékonyan tudjunk fellépni: a birodalmi ambíciókkal rendelkező hatalmak fellépésével szemben, hogy képesek legyünk hatékonyan befolyásolni a nemzetközi színteret, és  autonóm módon garantálni saját biztonságunkat, hogy felléphessünk az éghajlatváltozás, a háborúk, a gazdasági versenyképesség, a pénzügyi instabilitás és a tömeges migrációs hullámok kihívásaival szemben.

Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt a hatékony európai szintű cselekvőképességet kiépítsük, az Európai Unió alapvető reformjára van szükség: a döntéshozatali rendszer, a költségvetés, a hatáskörök megosztása, az Európai Parlament kompetenciái, az Európai Bizottság szerepe tekintetében, valamint a jelenlegi, a kormányközi módszerek javára fennálló egyensúlytalanság megszüntetése érdekében, amely nem teszi lehetővé a közös érdekek érvényesülését. Az európai politikák minőségi fejlődése, szabadságunk és jogállamiságunk védelme, demokráciánk ereje a jelenlegi európai politikai intézményi rendszer felülvizsgálatától függ.

A leköszönő Európai Parlament az Európa jövőjéről szóló konferencia folytatásaként (amelyen a polgárok képviselői az európai és nemzeti intézmények képviselőivel egyetértésben egy sor olyan javítást és reformot határoztak meg, amelyek Európa cselekvőképesebbé és demokratikusabbá tételéhez szükségesek) 2023. november 22-én elfogadta a Szerződések reformjáról szóló jelentést, amely most a kormányfők kezében van. Az Európai Tanácsban nekik kell egyszerű többséggel dönteniük a Szerződésekben előírt reformfolyamat elindításáról. A Konvent elindítása az egyetlen konkrét és hatékony javaslat, amely képes létrehozni mindazokat az európai eszközöket, amelyeket a kormányok maguk is követelnek, de aztán nem hajlandók ezeket létrehozni. Ez a javaslat, amelyet a további bővítés még elengedhetetlenebbé tesz, mivel Európában egyetértés van abban, hogy a bővítésnek és az intézményi és politikai mélyítésnek párhuzamosan kell haladni.

Ennek keretében a következő Európai Parlamentnek át kell vennie a leköszönő Parlament stafétabotját, és el kell köteleződnie arra, hogy életben tartja a konvent mint a Szerződések reformjáról szóló vita megnyitásának eszköze iránti követelést.

Az Európai Parlament képviselőjelöltjeként ezért kijelentem, hogy határozottan támogatom a következőket

  • az Európai Unió felruházást a megfelelő hatáskörökkel, saját forrásokkal és eszközökkel (kezdve a költségvetési hatáskörrel), amelyek lehetővé teszik a biztonság, a jogállamiság, valamint az elkerülhetetlen zöld és digitális átmenet társadalmi fenntarthatóságának védelméhez szükséges közös politikák végrehajtását, garantálva az európai polgárok számára a haladás jövőjét
  • az egyhangúság és a vétójog megszüntetését a rendes jogalkotási eljárás kiterjesztése révén (ami az Európai Parlament és az Európai Bizottság megerősítését jelenti)
  • a konvent elindítását, összhangban azzal, amit a leköszönő Európai Parlament a Szerződések reformja érdekében kért.

Kijelentem továbbá, hogy megválasztásom esetén kész vagyok részt venni a Spinelli-csoport munkájában, amely a leköszönő európai törvényhozásban fellendítette a politikai vitát a cselekvőképesebb és demokratikusabb Európa felépítéséről és a Szerződések reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozásáról.

Hely, dátum és aláírás

Itt írja alá

Those candidates supported the pledge

The European federalist campaign in Hungary during EE2024

crossarrow-up