2024

Finland

Contents of 3:

Liittovaltion Euroopan puolesta, joka toimii ja suojelee

NYKYISTEN SOPIMUSTEN UUDISTAMISEN KIIREELLISYYS

EU-vaalit 2024 | Lupaus Euroopan parlamentin ehdokkaille

Näillä Euroopan parlamentin vaaleilla on poikkeuksellisen suuri merkitys Euroopan unionille ja sen kansalaisille. Vaakalaudalla on yhdentymisprosessin suunta ja siten tulevaisuutemme.

Useimmat eurooppalaiset hallitukset ja kaikki demokraattiset poliittiset voimat ovat yhtä mieltä siitä, että meidän on kiireesti kyettävä toimimaan yhtenäisesti ja tehokkaasti Euroopan tasolla: imperialististen voimien paluuta vastaan, jotta voimme olla vaikutusvaltaisia ja vaikuttaa kansainvälisellä areenalla ja taata oman turvallisuutemme, jotta voimme kohdata ilmastonmuutoksen, sotien, taloutemme kilpailukyvyn, rahoitusalan epävakauden ja massiivisten maahanmuuttovirtojen haasteet.

Samaan aikaan, jotta voimme rakentaa tätä kykyä toimia tehokkaasti Euroopan tasolla, Euroopan unionissa tarvitaan joitakin ratkaisevia uudistuksia, jotka koskevat päätöksentekojärjestelmää, talousarviota, toimivaltaa, Euroopan parlamentin valtuuksia, Euroopan komission roolia ja koulutusta sekä myös sen nykyisen epätasapainon korjaamista, joka suosii hallitustenvälisiä instansseja, jotka eivät anna yhteisen edun toteutua. EU:n politiikkojen laatuhyppäys, vapautemme ja oikeusvaltion periaatteiden puolustaminen sekä demokratiamme vahvuus riippuvat Euroopan nykyisen poliittis-institutionaalisen järjestelmän tarkistamisesta.

Väistyvä Euroopan parlamentti hyväksyi 22. marraskuuta Euroopan tulevaisuutta käsitelleen konferenssin (jossa kansalaisten edustajat olivat yhteisymmärryksessä EU:n ja kansallisten toimielinten edustajien kanssa määritelleet joukon parannuksia ja uudistuksia, joita tarvitaan Euroopan toimintakyvyn ja demokratian lisäämiseksi) jatkoksi perussopimusten uudistamista koskevan mietinnön, joka on nyt hallitusten käsissä - niiden on määrä päättää yksinkertaisella enemmistöllä Eurooppa-neuvostossa käynnistää perussopimuksissa määrätyn valmistelukunnan uudistamisprosessi. Tämä on ainoa konkreettinen ja tehokas ehdotus, jonka avulla voidaan luoda kaikki ne eurooppalaiset välineet, joita hallitukset itse vaativat, mutta kieltäytyvät sitten rakentamasta. Ehdotus on uuden laajentumisen myötä entistäkin vakuuttavampi, koska Euroopassa ollaan yksimielisiä siitä, että laajentumisen sekä institutionaalisen ja poliittisen syventämisen on tapahduttava samanaikaisesti.

Tässä yhteydessä seuraavan Euroopan parlamentin on otettava vastaan väistyvän edustajakokouksen viestikapula ja sitouduttava pitämään yllä vaatimusta valmistelukunnasta välineenä, jonka avulla voidaan käynnistää keskustelu perussopimusten uudistamisesta.

Euroopan parlamentin jäsenehdokkaana ilmoitan näin ollen kannattavani voimakkaasti seuraavia asioita

  • tarve antaa Euroopan unionille toimivaltuudet, itsenäiset resurssit ja riittävät valtuudet (alkaen budjettivallasta), jotta se voi panna täytäntöön yhteiset politiikat, jotka ovat tarpeen turvallisuuden, oikeusvaltion, sosiaalisen kestävyyden sekä väistämättömän vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen puolustamiseksi, ja taata Euroopan kansalaisille edistyksellinen tulevaisuus.
  • yksimielisyyden ja veto-oikeuden poistaminen laajentamalla tavallista lainsäätämisjärjestystä (mikä merkitsee Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vahvistamista);
  • että tämä on tehtävä avaamalla valmistelukunta sen mukaisesti, mitä väistyvä Euroopan parlamentti vaati perussopimusten uudistamiseksi.

Ilmoitan myös olevani valmis, jos minut valitaan, osallistumaan Spinellin ryhmään, joka toimi päättyvällä vaalikaudella poliittisena keskustelijana poliittisessa keskustelussa, joka koski entistä toimintakykyisemmän ja demokraattisemman Euroopan rakentamista ja perussopimusten uudistusehdotusten laatimista.

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus

Those candidates supported the pledge

The European federalist campaign in Finland during EE2024

crossarrow-up