2024

Cyprus

Contents of 3:

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΔΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Ο επείγων χαρακτήρας της υπέρβασης των υφιστάμενων Συνθηκών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 | Δέσμευση των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν εξαιρετική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Το διακύβευμα είναι η κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί στη διαδικασία της ενοποίησης, και συνεπώς στο μέλλον μας.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν ότι πρέπει επειγόντως να μπορέσουμε  να δράσουμε ενωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αποτελεσματικό τρόπο: ενάντια στην επιστροφή των αυταρχικών επεκτατικών δυνάμεων, ώστε  να επηρεάσουμε τη διεθνή σκηνή και να εγγυηθούμε αυτόνομα την ασφάλειά μας, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, των πολέμων, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, της χρηματοπιστωτικής αστάθειας και των μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Ταυτοχρόνως, για να διαμορφωθεί αυτή η ικανότητα για ενωμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούνται ορισμένες κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όσον αφορά το σύστημα λήψης αποφάσεων, τον Προϋπολογισμό, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο και την κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και για να αποκατασταθεί η σημερινή ανισορροπία που υπάρχει προς όφελος της διακυβερνητικής μεθόδου που δεν επιτρέπει την ανάδειξη του κοινού συμφέροντος. Το ποιοτικό άλμα στις ευρωπαϊκές πολιτικές, η υπεράσπιση της ελευθερίας μας και του κράτους δικαίου, η εμβάθυνση της δημοκρατίας μας εξαρτώνται από αυτή την αναθεώρηση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτικού και θεσμικού συστήματος.

Το απερχόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (στην οποία οι εκπρόσωποι των πολιτών, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων, είχαν προσδιορίσει τις  βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να καταστεί η Ευρώπη πιο ισχυρή και ικανή να δράσει και πιο δημοκρατική), στις 22 Νοεμβρίου ενέκρινε Έκθεση για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια των κυβερνήσεων.

Εναπόκειται σε αυτές να αποφασίσουν εάν θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της Καταστατικής Συνέλευσης που προβλέπεται στις ισχύουσες Συνθήκες, όπως ζητήθηκε και προετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για αυτό το θέμα αρκεί μια απλή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διενέργεια μιας Καταστατικής Συνέλευσης είναι η μόνη συγκεκριμένη και αποτελεσματική πρόταση για τη συζήτηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης, ικανής να δημιουργήσει όλα εκείνα τα ευρωπαϊκά εργαλεία που ζητούν οι ίδιες οι κυβερνήσεις, αλλά στη συνέχεια αρνούνται να δημιουργήσουν.

Μια πρόταση που η νέα διεύρυνση καθιστά ακόμη πιο υποχρεωτική, δεδομένου ότι υπάρχει ομόφωνη συμφωνία στην Ευρώπη για την ανάγκη να προχωρήσουμε παράλληλα, με τη διεύρυνση, και τη θεσμική και πολιτική εμβάθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη  της απερχόμενης Ολομέλειας του και να προσπαθήσει να διατηρήσει  ζωντανή την διεκδίκηση για μια Καταστατική Συνέλευση ως μέσο για το άνοιγμα της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Ως υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλώνω λοιπόν ότι υποστηρίζω σθεναρά:

  • την ανάγκη να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατάλληλες αρμοδιότητες, αυτόνομους πόρους και εξουσίες (ξεκινώντας από τη δημοσιονομική εξουσία) για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών που είναι αναγκαίες για την υπεράσπιση της ασφάλειας, των κράτους δικαίου και της κοινωνικής βιωσιμότητας, της αναπόφευκτης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, εξασφαλίζοντας ένα μέλλον προόδου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες·
  • την υπέρβαση της ομοφωνίας και του δικαιώματος αρνησικυρίας (βέτο) μέσω της επέκτασης της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (που συνεπάγεται την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)·
  • την ανάγκη να συγκληθεί μια Καταστατική Συνέλευση ως συνέχεια της έκκλησης του απερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Δηλώνω επίσης την πρόθεσή μου, εάν εκλεγώ, να συμμετάσχω στην Ομάδα Spinelli, η οποία στο απερχόμενο νομοθετικό σώμα ενεργοποίησε την πολιτική συζήτηση για την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής Ευρώπης και συνέβαλε στην επεξεργασία προτάσεων για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Τόπος, ημερομηνία και υπογραφή

Candidates supporting the pledge

The European federalists' campaign in Cyprus during EE2024

crossarrow-up