2024

Bulgaria

Contents of 3:

В подкрепа на федерална Европа, която действа и защитава

СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМИРАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ДОГОВОРИ

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2024 | Предизборно обещание за кандидатите за Европейския парламент

Тези европейски избори ще бъдат от изключително значение за Европейския съюз и неговите граждани. Залогът е насоката, която ще бъде дадена на процеса на обединение, а оттам и на нашето бъдеще.

Повечето европейски правителства и всички демократични политически сили са съгласни, че спешно трябва да станем способни да действаме ефективно обединени на европейско равнище: срещу завръщането на имперските сили, за да можем да влияем и да оказваме влияние на международната арена и да гарантираме собствената си сигурност, за да посрещнем предизвикателствата на изменението на климата, войните, конкурентоспособността на нашата икономика, финансовата нестабилност и масовите миграционни потоци.

В същото време, за да се изгради този капацитет за ефективно действие на европейско равнище, са необходими някои ключови реформи на Европейския съюз: по отношение на системата за вземане на решения, бюджета, компетенциите, правомощията на Европейския парламент, ролята и обучението на Европейската комисия, както и за да се коригира сегашният дисбаланс в полза на междуправителствените инстанции, които не позволяват да се прояви общият интерес. Скокът в качеството на европейските политики, защитата на нашата свобода и върховенството на закона, силата на нашата демокрация зависят от това преразглеждане на настоящата европейска политико-институционална система.

На 22 ноември изтичащият мандат на Европейския парламент, в продължение на Конференцията за бъдещето на Европа (на която представителите на гражданите, в съгласие с представителите на европейските и националните институции, набелязаха редица подобрения и реформи, необходими, за да стане Европа по-способна за действие и по-демократична), одобри доклад за реформата на Договорите, който сега е в ръцете на правителствата - те трябва да решат с обикновено мнозинство в Европейския съвет да започнат процеса на Конвента, предвиден в Договорите за реформи. Това е единственото конкретно и ефективно предложение, способно да създаде всички онези европейски инструменти, за които самите правителства претендират, но след това отказват да изградят. Предложение, което новото разширяване прави още по-убедително, като се има предвид, че в Европа има единодушно съгласие относно необходимостта да се действа успоредно с разширяването и институционалното и политическото задълбочаване.

В тази рамка следващият Европейски парламент ще трябва да поеме щафетата на отиващата си Асамблея и да се ангажира да поддържа жива претенцията за Конвент като инструмент за започване на дебат относно реформата на Договорите.

Ето защо като кандидат за Европейския парламент заявявам, че твърдо подкрепям

  • необходимостта да се предоставят на Европейския съюз компетенции, автономни ресурси и адекватни правомощия (като се започне с бюджетните правомощия) за прилагане на общите политики, необходими за защита на сигурността, върховенството на закона, социалната устойчивост на неизбежните екологични и цифрови преходи, като се гарантира бъдещето на прогреса за европейските граждани
  • преодоляване на единодушието и правото на вето чрез разширяване на обикновената законодателна процедура (което предполага укрепване на Европейския парламент и Европейската комисия);
  • необходимостта това да бъде направено чрез откриване на Конвент в съответствие с призива на отиващия си Европейски парламент за реформиране на Договорите.

Също така заявявам, че ако бъда избран, ще бъда част от групата "Спинели", която в изтичащия мандат на парламента оживи политическия дебат за изграждането на по-способна и демократична Европа и работата по изготвянето на предложенията за реформа на Договорите.

Място, дата и подпис

Those candidates supported the pledge

The European federalist campaign in Bulgaria during EE2024

crossarrow-up